-15% NA SAV ASORTIMAN SAMO U DOUGLAS APLIKACIJI 27.-30.9.2023.
1 EUR = 7.53450 HRK

Povrat/reklamacija robe

Douglas web shop djeluje sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, zakonu Republike Hrvatske kojim se štite osnovna prava potrošača pri kupnji proizvoda i usluga.
Pri primitku robe molimo Vas da provjerite ispravnost narudžbe. Molimo Vas da usporedite primljene artikle s računom, ako nešto nedostaje odmah to napomenite Vašem dostavljaču, jer naknadne reklamacije ne uvažavamo.

• JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA O KUPOPRODAJI

Kupac ima pravo ne navodeći za to razlog, raskinuti ugovor o kupoprodaji u roku od 14 dana od dana preuzimanja robe.
Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora tj. povrat kupljenog proizvoda u rok 14 dana ako je predmet kupnje zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, a bila je otpečaćena nakon dostave. Preduvjet jednostranog raskida Ugovora jest da roba nije korištena te da se nalazi u originalnoj zapakiranoj ambalaži.
Da bi ostvario pravo na jednostrani raskid, kupac mora prije isteka navedenog roka trgovcu pisano dostaviti obavijest u kojoj navodi da raskida ugovor i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor. Obrazac o jednostranom raskidu ugovora možete preuzeti OVDJE. Izjavu o raskidu ugovora/obrazac kupac je dužan poslati uz originalni račun, prije isteka predviđenog roka za raskid ugovora, i to elektroničkim putem na e-mail adresu trgovca: info@douglas.hr.
U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju Ugovora. Kupac je dužan vratiti primljenu robu bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od kada je obavijestio trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor.
U slučaju da koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, kupac snosi trošak vraćanja robe te snosi trošak svakog umanjenja vrijednosti robe; otpakirana roba, izgubljena dokumentacija i dijelovi, oštećenja, korištenje robe i slično, osim onoga koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

• TROŠKOVI POVRATA ROBE

1. Nakon preuzimanja robe kupac može u roku od 14 dana vratiti preuzetu robu prodavatelju pod sljedećim uvjetima:

1.1. Ako je proizvod neotvaran, nekorišten i u originalnom pakiranju. Za proizvod koji je otpečaćen prodavatelj nije dužan izvršiti povrat sredstava.

1.2. Ako je proizvod korišten, prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava.

2. Prodavatelj određuje u koju kategoriju spada vraćeni proizvod nakon što mu ga kupac vrati.

3. Proizvod koji bude oštećen te onaj koji nema jamstvo i svu pripadajuću dokumentaciju koja je bila u proizvodu nakon što ga je kupac preuzeo, prodavatelj nema obvezu preuzeti u povratu, te nema obvezu povrata uplaćene kupoprodajne cijene.

4. U slučaju da kupac naruči robu i odbije je primiti, prodavatelj ima pravo tražiti od kupca nadoknadu poštanskih i vlastitih manipulativnih troškova.

5. Povrat novca prodavatelj može izvršiti tek nakon što od kupca zaprimi vraćene proizvode, i to u roku od 14 dana.

• REKLAMACIJE ROBE S NEDOSTATKOM

Kupac ima pravo na povrat odnosno zamjenu robe u sljedećim slučajevima:
• isporuka robe koja nije naručena
• isporuka robe kojoj je istekao rok trajanja
• isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja

Sukladno čl. 10 Zakona o zaštiti potrošača, omogućujemo kupcu slanje prigovora na e-mail adresu info@douglas.hr ili putem pošte na adresu Douglas parfumerije d.o.o. Kreše Golika 3a, 10 000 Zagreb. Na sve zaprimljene prigovore odgovorit ćemo u što kraćem roku, no najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.
Povrat u slučaju reklamacije robe s nedostatkom se vrši tako da nakon zaprimanja prigovora, u dogovoru s kupcem, na njegovu adresu šaljemo dostavnu službu koja će preuzeti paket ili kupac može samostalno predati paket u bilo kojoj poslovnici.
Reklamacija će se smatrati valjanom ako se pregledom proizvoda i eventualnim vještačenjem, utvrdi da odgovara uvjetima za reklamaciju sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača.
Ako je reklamacija pravovaljana, o našem trošku zamijenit ćemo robu za istovjetnu bez nedostataka ili vratiti cjelokupan iznos koji je plaćen za proizvod.
U slučaju da reklamacija nije pravovaljana, tj. ako se prigovor potrošača odbije, kupac koji je uputio prigovor snosit će trošak ponovne dostave kupljenog proizvoda na adresu kupca.

U slučaju nemogućnosti isporuke druge robe, Douglas parfumerije d.o.o. nadoknadit će kupcu njegove troškove povrata robe i vrijednost robe koju nije moguće isporučiti.

• ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE

Materijalne nedostatke rješavamo sukladno Zakonu o obveznim odnosima.