1 EUR = 7.53450 HRK

Douglas Club pravilnik

PRAVILNIK O ČLANSTVU U PROGRAMU DOUGLAS BEAUTY CARD

Članak 1.

1. Ovim se Pravilnikom uređuju uvjeti i način korištenja programa Douglas Beauty Card te prava i obveze u vezi korištenja programa (dalje: Douglas Beauty Card).
2. Izdavatelj kartice Douglas Beauty Card je društvo Douglas parfumerije d.o.o. Zagreb, Kreše Golika 3a, OIB: 61261769660 (dalje: Douglas parfumerije ili Izdavatelj).

Članak 2.

1. Kartica Douglas Beauty Card vlasništvo je Izdavatelja.
2. Učlanjenje u program Douglas Beauty Card je besplatno.
3. Učlaniti se u program Douglas Beauty Card i dobiti karticu Douglas Beauty Card može svaka punoljetna osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koja ispuni pristupnicu za učlanjenje i prihvaća prava i obveze uređene ovim Pravilnikom (dalje: Član)
4. Ispunjena pristupnica predaje se putem online registracije na odgovarajućoj internetskoj stranici na mrežnom mjestu www.douglas.hr, putem Douglasove mobilne aplikacije ili u bilo kojoj prodavaonici Douglas parfumerija. Ako se pristupnica predaje u prodavaonici, odmah se dobiva članska kartica. Ako je pristupnica popunjena i predana online, članska kartica bit će dostavljena poštom na kućnu adresu u najkraćem mogućem roku, a svakako u roku od 30 (slovima: trideset) kalendarskih dana od predaje pristupnice online.

Članak 3.

1. Kartica Douglas Beauty Card nije sredstvo plaćanja.
2. Kartica Douglas Beauty Card je izdana na ime člana, ali je mogu koristiti i drugi članovi obitelji.

Članak 4.

1. Pogodnost koju kartica Douglas Beauty Card donosi članu jest mogući popust do 20% ovisno o potrošnji i drugim pogodnostima u vidu raznih aktivnosti za članove Douglas Beauty Carda. Pogodnost se ostvaruje kupnjom na bilo kojem prodajnom mjestu Douglas parfumerija, uključujući prodaju u internetskoj trgovini Izdavatelja. Popust koji ovisi o potrošnji po računu definiran je u Prilogu 1. ovog Pravnika.
2. Pogodnost se ostvaruje neovisno o sredstvu ili načinu plaćanja, odjednom ili na rate.
3. Pogodnosti se ne odnose na kupovinu bonova.
4. Pogodnost se može kumulirati s ostalim popustima Izdavatelja.
5. Pogodnost se ostvaruje idućeg dana od dana izdavanja kartice Douglas Beauty Carda.

Članak 5.

1. Član je prije početka naplate na prodajnome mjestu obvezan predočiti karticu ili u slučaju online kupnje upisati broj kartice Douglas Beauty Carda odnosno predočiti grafički prikaz koda kartice putem Douglasove mobilne aplikacije, sve kako bi ostvario pogodnost sukladno odredbama članaka 4. ovog Pravilnika, u suprotnom nije moguće korištenje pogodnosti.
2. Naknadno odobrenje pogodnosti nije moguće.
4. Svaki član programa Douglas Beauty Card može ostvariti dodatne pogodnosti na proizvode koji mogu biti posebno označeni na prodajnom mjestu. Izdavatelj ima pravo provoditi dodatne aktivnosti i pogodnosti za članove Douglas Beauty Carda.

Članak 6.

1. Članstvo u programu Douglas Beauty Card može se otkazati u bilo kojem trenutku upućivanjem pisane obavijesti na adresu Izdavatelja naznačenu u članku 1. Pravilnika ili na adresu e-pošte info@douglas.hr. Nakon otkaza članstva prestaju sve pogodnosti koje pruža program Douglas Beauty Card.
2. Izdavatelj može deaktivirati članstvo ako utvrdi da nije korištena pogodnost članstva u programu Douglas Beauty Card u roku od 5 (slovima: pet) godina od zadnje evidentirane aktivnosti. U tom slučaju osobni podaci se brištu istekom daljnjeg roka od najviše 1 (slovima: jedne) godine računajući od datuma deaktivacije članstva.
3. U slučaju gubitka kartice, kao i u slučaju sumnje na zlouporabu njegove kartice, član je o tome dužan obavijestiti Izdavatelja na adresu e-pošte info@douglas.hr ili na najbližem prodajnom mjestu Douglas parfumerija. Članu će se izdati nova kartica.
4. Član je dužan obavijestiti Izdavatelja o svakoj promjeni osobnih podataka na adresu e-pošte info@douglas.hr. Svoje podatke član može promijeniti i na online profilu prilikom registracije stranici www.douglas.hr.
5. Izdavatelj će obrađivati osobne podatke članova sukladno Politici privatnosti objavljenoj na službenom mrežnom mjestu Izdavatelja www.douglas.hr. Prilikom popunjavanja pristupnice za učlanjenje svaki će potencijalni član dobiti Obavijest o obradi osobnih podataka koja također čini prilog i sastavni dio ovog Pravilnika. Izdavatelj će osobne podatke članova obrađivati u svrhe izravnog marketinga, uključujući, posebice informiranje članova o svojim proizvodima i uslugama te marketinškim aktivnostima, kao i za interne analize kupovnih navika svojih potrošača (npr. ispitivanje učestalosti kupnje, količine i vrste proizvoda) u svrhu poboljšanja svoje ponude i poslovanja.

Članak 7.

1. Izdavatelj zadržava pravo izmjene pravila članstva u programu Douglas Beauty Card određenih ovim Pravilnikom, uključujući ukidanje programa i oduzimanje kartice Douglas Beauty Card, u bilo koje vrijeme, uz prethodnu najavu najmanje 30 kalendarskih dana unaprijed. Sve izmjene i dopune ovog Pravilnika objavljivat će se na internetskim stranicama www.douglas.hr.
2. Sve sporove iz ovog Pravilnika ili u vezi s njim, uključujući sporove koji se odnose na pitanja valjanosti članstva ili njegova prestanka, povrede odredaba Pravilnika, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, nastojat će se rješavati sporazumno u povodu pisanog prigovora člana koji može uputiti na adresu e-pošte info@douglas.hr, a u protivnom spor će biti riješen pred Centrom za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Zagreb, Rooseveltov trg 2, sukladno važećim pravnim propisima koji se primjenjuju na alternativno rješavanje potrošačkih sporova pred navedenim Centrom. Ako spor ne bude riješen mirenjem, nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

Članak 8.

1. Predajom pristupnice na načine predviđene čl. 2. st. 4. osoba postaje član programa Douglas Beauty Card i prihvaća sve odredbe ovog Pravilnika i njegovih sastavnih dijelova.
2. Izdavatelj ovim Pravilnikom utvrđuje izmjenu trenutnog važećeg Pravilnika Douglas Beauty Carda. Pogodnosti po ovom Pravilniku primjenjuju se od 1. veljače 2021. godine.

U Zagrebu, 2. studenog 2020.

 

Prilog 1.


Pogodnosti za članove Douglas Beauty Carda su popusti koje član ostvaruje ovisno o potrošnji po računu u svim Douglas parfumerijama. U tablici je prikaz popusta ovisno o razredu potrošnje.

POTROŠENI IZNOS PO RAČUNU (EUR/KN)          POPUST
0,00 do 53,09 EUR/400,00 KN                                               2%
53,09 EUR/400,01 KN do 106,18 EUR/800,00 KN             3%
Od 106,18 EUR/800,01 KN                                                     5%

 

Pogodnosti za članove Douglas Beauty Carda su popusti koje član ostvaruje ovisno o potrošnji po računu za kupovinu na Douglas Web Shopu. U tablici je prikaz popusta ovisno o razredu potrošnje.

POTROŠENI IZNOS PO RAČUNU (EUR/KN)          POPUST
0,00 do 53,09 EUR/400,00 KN                                               3%
53,09 EUR/400,01 KN do 106,18 EUR/800,00 KN             4%
Od 106,18 EUR/800,01 KN                                                     6%